Trường THCS Lý Phong kết hợp với VIETFUTURE ra mắt Câu lạc bộ Thiếu niên đột phá