THÁI ĐỘ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG – YẾU TỐ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI TRONG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

THÁI ĐỘ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG – YẾU TỐ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI TRONG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

Dịch bệnh kéo dài, thời gian học tập trực tuyến của học sinh quá lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống – thái độ sống cho học sinh, đặc biệt là các kỹ năng mà chỉ được hình thành thông qua các tương tác trực tiếp, trực quan và tiếp xúc.


Bộ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn tại Quốc Hội cho rằng, các yêu cầu về năng lực và kỹ năng mềm là điều quan trọng, cấp thiết ở hiện tại và là mục tiêu trong đổi mới cần đặc biệt tăng cường và chú trọng ở tương lai, khi học sinh được quay trở lại học tập tại trường.

Trong nền giáo dục hiện đại này, đầu tư về thái độ sống và kỹ năng sống trở thành một phần không thể thiếu trong lộ trình hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách của trẻ. Do đó, Vietfuture – tổ chức giáo dục thái độ sống – kỹ năng sống cho thanh thiếu niên Việt Nam – luôn sẵn sàng đồng hành cùng học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đầu tư giáo dục về kỹ năng cho con trẻ ở cả hiện tại và tương lai.