QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TÂN TỔNG GIÁM ĐỐC VIETFUTURE

Ông Nguyễn Khắc Tài, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đào tạo Vietfuture, đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đào tạo Vietfuture từ ngày 01-12-2023.

Ông Phạm Ngọc Anh – Thành viên HĐQT cùng ông Nguyễn Công Bình – Phó TGĐ Vietfuture trao chứng nhận bổ nhiệm cho ông Nguyễn Khắc Tài

Ngày 01.12, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty CPĐT Vietfuture ông Nguyễn Thành Dương đã thay mặt Hội đồng thành viên ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Tài làm Tổng giám đốc Công ty CPĐT Vietfuture.

Ông Nguyễn Khắc Tài trong lễ bổ nhiệm ngày 01.12

Ông Nguyễn Khắc Tài có thời gian công tác tại Vietfuture từ những năm 2018, cùng với sự nỗ lực và tư duy đổi mới, ông đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy công ty và góp phần khẳng định thương hiệu Vietfuture trong ngành giáo dục Kỹ năng sống.

Chúc cho bước tiến mới này của ông Nguyễn Khắc Tài cùng những đóng góp trong tương lai của ông sẽ góp phần đẩy mạnh thương hiệu Vietfuture trên thị trường, đồng thời mang đến nhiều giải pháp toàn diện trong việc giáo dục Kỹ năng sống cho trẻ em Việt Nam.