DẠY TRẺ SỐNG CÓ MỤC TIÊU

Vì sao con không có kỹ năng thiết lập các mục tiêu cơ bản cho cuộc sống. Cha mẹ cần định hướng như thế nào để trẻ rèn luyện tính lập mục tiêu từ nhỏ? Hãy cùng tham khảo với Chuyên gia Vietfuture nhé: