Bạo lực học đường – trách nhiệm thuộc về ai?

Bạo lục học đường luôn là vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Vậy trách nhiệm thuộc về ai ?

Hãy cùng xem qua những chia sẻ của ông Nguyễn Công Bình – Chuyên gia giáo dục; Phó Tổng giám đốc công ty VietFuture.

 

Bạo lực học đường – trách nhiệm thuộc về ai? (laodong.vn)