Sức ảnh hưởng của cha mẹ đến con cái – có thể bạn chưa biết

Người thầy trung bình chỉ biết nói
Người thầy giỏi biết giải thích
Người thầy xuất chúng biết mình họa
Người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng


Cha mẹ được trao sứ mệnh là người thầy vĩ đại nhất của con. Hơn bất cứ điều tuyệt vời nào khác, cha mẹ đang nắm trong tay quyền được truyền cảm hứng và cùng con xây dựng nhân cách. 

Không phải kiến thức, không phải kĩ năng mà là thái độ sống sẽ quyết định con là ai.
Bạn đã làm gì để truyền cảm hứng cho con ? 

Hãy tham dự cha mẹ toàn năng và bạn sẽ biết làm thế nào trở thành nguồn cảm hứng cho con.

https://www.facebook.com/tochucgiaoducvietfuture/videos/1302858246507411/