[VTC9] Nên quát mắng con ở mức độ nào?

NÊN QUÁT MẮNG CON Ở MỨC ĐỘ NÀO?

Tương tự như việc dạy con băng dòn roi, việc quát mắng con trẻ cũng sẽ mang lại tác dụng tiêu cực không kém. Việc này chẳng những gây cho trẻ và cha mẹ sự xa cách mà còn gây ảnh hưởng tâm lý lâu dài.

Vậy phải chẳng cha mẹ không nên la mắng con cái? Hãy còn xem qua phóng sự về vấn đề này giữa Vietfuture và VTC9 nhé: