Chương trình học khác

SINH TRẮC VÂN TAY

Sinh trắc vân tay giống như một bản đồ giúp con người hiểu được tiềm năng và tài năng của mình. Bằng cách phân tích sinh trắc dấu vân tay, chúng ta có thể hiểu sự phân bố và số lượng tế bào ở não trái hoặc phải và dự đoán tiềm năng nằm ở đâu. Nếu tiềm năng được nhận diện sớm có thể phát triển điểm mạnh của mình hơn nữa và cải thiện điểm chưa tốt để tối ưu hóa 02 bán cầu não trái và não phải phát triển một cách cân bằng.

Giá Niêm Yết:
2.500.000đ