Chương trình học cho bé 9 - 16 tuổi

THIẾU NIÊN ĐỘT PHÁ DU HỌC

Thiếu niên siêu đẳng Đột phá ra đời nhằm kế thừa và phát huy toàn bộ tinh túy của Thiếu niên siêu đẳng Chuyên sâu. Tuy nhiên, lại với những hoạt động học tập độc đáo và hoàn toàn khác biệt. Đó là sự cam kết về một sự chuyển hóa đồng bộ, dài hạn và triệt để bằng cách theo sát và đồng hành cùng con trong suốt quá trình học tập

Trong đó, Thiếu niên đột phá du học  được phát triển nhằm chuẩn bị bước đầu cho các học viên có kế hoạch tương lai du học