Chương trình học cho bé 5 - 8 tuổi

TRẠI BÁN TRÚ THIẾU NHI

Mùa hè này phụ huynh muốn con thay đổi như thế nào, con phụ huynh có những vấn đề sau không?

1. Các con được nghỉ dài và dành thời gian nhiều cho smart phone?
2. Các con thiếu khả năng sống tư lập, phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ?
3. Thời gian nghỉ dài sẽ làm con mất năng lượng và cảm hứng học tập?
4. Kết quả học tập của con vẫn chưa tốt?
5. Con thiếu tự tin ?
6. Khả năng giao tiếp của con kém? 
7. Con chưa trân trọng sức lao động và khả năng quản lý tiền bạc của con kém?

Giá Niêm Yết:
13.000.000đ