CHÍNH SÁCH ĐỔI SẢN PHẨM

THỜI GIAN TIẾP NHẬN YÊU CẦU

Sau khi mua hàng, Khách hàng có quyền cân nhắc và yêu cầu đổi sản phẩm trong vòng 48h làm việc. Vietfuture có quyền từ chối tiếp nhận mọi yêu cầu đổi/ trả từ quý khách được phát sinh sau thời gian trên. Việc xác định thời hạn đổi/ trả căn cứ theo ghi chú của nhân viên trên phiếu giao hàng hoặc dấu bưu điện nếu gửi đi Tỉnh.

THỜI GIAN YÊU CẦU XỬ LÝ

Sau khi Khách hàng thông báo với Vietfuture Camping về yêu cầu đổi/ trả, trong vòng 3 – 5 ngày tiếp theo, Khách hàng vui lòng gửi phản hồi thông tin trực tiếp tại trung tâm hoặc qua các kênh website, fanpage của Vietfuture Camping.

Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng sau khi hoàn tất quá trình thay đổi theo yêu cẩu.

ĐIỀU KIỆN ĐỔI SẢN PHẨM

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu đổi hoặc dời thời gian sử dụng sản phẩm.